Gesloten vraag als de verborgen vraag

We leren in onze maatschappij over het algemeen om ‘open vragen’ te stellen. Heel goed, als we op zoek zijn naar informatie, bijvoorbeeld over hoe iets kan of moet. Toch slaan we dan soms onverhoeds een fundamentele stap over. In open vragen zit namelijk een gesloten vraag verborgen, die soms eerst moet worden gesteld. Zonder… Lees verder Gesloten vraag als de verborgen vraag

Biechten bij de filosoof

– ‘Mag je ook bij jou biechten?’ Hij keek er een beetje ondeugend bij. Ik schoot in de lach, want ik begreep direct dat het religieuze met het filosofische samenbrengen iets spannends kan zijn – en voor sommigen wellicht een soort van ‘stout’ of ronduit ongepast is; het één kijkt doorgaans niet zonder terughoudendheid of… Lees verder Biechten bij de filosoof

Praktische wijsheid voor professionals

Kennis, vaardigheden en attitude Hedendaagse professionals werken voortdurend aan het ontwikkelen van hun vakinhoudelijke competenties en 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken. Daarnaast heeft hun professionele ontwikkeling de volle aandacht, om de houdingsaspecten te ontwikkelen waar hun beroepscontext om vraagt. Reflectie De 21e-eeuwse professional is bovendien een ‘reflective practitioner’; iemand die niet alleen over… Lees verder Praktische wijsheid voor professionals

Op weg naar de verborgen vraag

Het doel van het filosofisch gesprek is om jou aan het vragen te krijgen. Filosoferen is ‘op zoek gaan naar het niet-weten’. Dat vraagt van jou een flinke frustratietolerantie. Over het muurtje klimmen van wat je weet, is niet gemakkelijk. Nadat je je kwestie uit de doeken hebt gedaan, duiken we samen het doolhof van… Lees verder Op weg naar de verborgen vraag